Podium 2024

Dagvoorzitters

Ingrid Sporkslede

Dagvoorzitter

Ingrid Sporkslede kreeg in haar jeugd al te maken met Winti, toen het haar door moeilijke tijden heen hielp. 

Later werkte ze als psychiatrisch verpleegkundige. Het viel haar op dat haar collega’s Surinaamse hulpvragers vaak verkeerd inschatten, omdat ze de invloed van Winti niet goed begrepen. Ze zag dat er een verandering nodig was. Naast psychiatrisch verpleegkundige, werd ze ook Winti consulent voor ggz-instelling Mentrum/Arkin. Doordat ze in twee werelden staat, kan ze deze met elkaar verbinden. Haar collega’s begrijpen de patiënten beter, en ze kan haar patiënten meer bieden dan alleen de westerse kijk op psychische zorg. De lijn tussen een psychose en een ervaring die te maken heeft met Winti, kan heel dun zijn. Om verwarring tussen deze twee te voorkomen zet Ingrid een twee-sporen beleid in, waarin beide oorzaken wordt behandeld. Als het nodig is, kan ze patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerde Winti-genezer. Door het twee-sporen beleid zien de behandelaars vaak een positief effect op het herstel van de hulpvrager, en kan aanpassing van het behandelbeleid worden overwogen. Ingrid maakt zich hard voor deze zorg, want ze merkt hoe belangrijk dit is voor haar patiënten. Vanaf 1 juli (Keti Koti) 2022 houdt ze spreekuur als transcultureel werker/Winti-consulent voor Arkin.

Wim Veling

Dagvoorzitter

Informatie over Wim Veling volgt.

Sprekers

Zac Niringiye

Spreker

Bishop, wereldverbeteraar
en politiek activist uit Uganda

Zac Niringuye kijkt in zijn lezing met oprechte aandacht en humor naar verbinding in tijden van crises en uitdagingen. In zijn verhalen staat zijn visie op identiteit centraal: ‘Dat ik ben omdat wij zijn.’ ‘Wie zijn wij?’ ‘Wat is ons doel?’ En hoe staan we in contact met elkaar?’

Het Crazywise-thema Angst en Vertrouwen zal een centrale rol spelen in zijn bijdrage. Bishop Zac Niringiye was eerder te zien en te horen in de documentaire van Hanna Verboom ‘Uit De Schaduw’. Ook was hij plenair spreker bij het Uit de Schaduw Festival in 2023.

Martine van der Zeijst

Spreker

Psychiater, medisch antropoloog
en onderzoeker in de transculturele psychiatrie

Martine van der Zeijst is eind 2023 gepromoveerd op een studie naar psychotische ervaringen onder (leerling)traditionele genezers in Zuid-Afrika. Haar onderzoek laat zien dat ervaringen die in de Westerse psychiatrie als psychose worden gezien, in de Zulu-cultuur kunnen worden opgevat als een roeping om traditionele genezer te worden. Volgens de Zulu-cultuur is de beste manier om deze klachten te verminderen het volgen van een intensief traject tot traditionele genezer.

Tijdens deze training leert de leerling zijn psychotische ervaringen te begrijpen en waarderen, waardoor angst, verwardheid en disfunctioneren plaatsmaken voor vertrouwen en een constructieve weg naar een nieuwe en betekenisvolle rol als traditionele genezer. Dit concept is niet uniek voor Zuid-Afrika, maar komt wereldwijd voor in relatie tot het sjamanisme. In haar proefschrift benadrukt Martine het belang van het respecteren van iemands culturele en religieuze overtuigingen bij de diagnose en behandeling van ‘psychose’. Zij pleit voor een benadering die zich richt op de persoon in plaats van de ziekte, waarbij betekenisgeving, zingeving, het aanleren van nieuwe coping strategieën, vermindering van stigma en het versterken van iemands sociale verbindingen centraal staan. 

Momenteel werkt Martine aan een plan om een netwerk op te richten van biomedische en traditionele zorgverleners in Zuid-Afrika, die via een app laagdrempelig met elkaar kunnen communiceren over de diagnostiek en behandeling van mensen met psychische klachten. 

Workshops

Muriël Hengeveld & Rianne Levi

Workshop

Workshop: Terug naar herstel en zelfregie

Misschien heb je ervaringen die minder prettig waren tijdens je behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en werd autonomie je ontnomen. Je werd bijvoorbeeld gesepareerd of moest gedwongen opgenomen of gedwongen medicijnen slikken. Of misschien heb je andere ervaringen waarbij je het gevoel hebt dat er over je grenzen werd gegaan.
Wat kun je doen als je vertrouwen bent verloren in een behandeling of behandelaar? Hoe kun je jouw ervaringen een plek geven? Hoe ga je terug naar herstel en zelfregie? Tijdens deze workshop zal ik iets delen van mijn eigen ervaringen binnen de psychiatrie, maar ook gebruik maken van het psychotrauma model (IoPT) van Franz Ruppert en het werk van Margriet Wentink omdat ze een heldere uitleg zijn voor het begrijpen van jezelf en je overlevingsmechanismen. Traumatische ervaringen kunnen leiden tot zelfdestructief gedrag waardoor je misschien in de psychiatrie bent beland en zelfdestructief gedrag heeft je mogelijk weer nieuwe traumatische ervaringen gegeven. Een lezing over trauma, zelfdestructief gedrag, slachtoffer- en daderschap, over herkennen, erkennen en benoemen van je eigen gevoelens. Over zelfhelendvermogen, herstelgesprekken en zelfregie. Na afloop van deze lezing zullen we werken met een kleine ervaringsgerichte IoPT opdracht om contact te maken met je eigen heelheid.

Muriël Hengeveld heeft een eigen praktijk waarin ze mensen begeleidt terug naar hun oorsprong. Een reis die ze zelf ook heeft gemaakt en die in feite niet eindigend is. Door inzichten in zichzelf krijgt het werken vanuit deze passie steeds meer verdieping en verruimt het haar bewustzijn. Binnen haar praktijk is ze werkzaam als IZR practitioner/ traumabegeleider. De natuur, onze natuur is haar inspiratiebron.

Rianne Levi werkt als IoPT facilitator, 3 principes facilitator en ervaringsdeskundige. Zij is tevens de auteur van ‘Gestreept door het leven’ en schrijft als auteur voor Psychosenet. Zij heeft een eigen praktijk en spreekt zich uit voor een meer traumasensitieve blik binnen de psychiatrie, een gelijkwaardige menswaardige benadering. Haar jeugd bracht zij door in psychiatrische instellingen waar zij met vele diagnoses werd beplakt, ‘een complex geval’ dat haar eigen hartenpad zocht en vond. Dankzij haar ervaringen geeft zij lezingen voor professionals en begeleidt ze mensen door middel van traumaverwerking om hun eigen hartenpad te volgen.

Sarah Mead

Workshop

Workshop: Op adem komen

In deze workshop verbind ik mijn verschillende passies en invalshoeken met elkaar. Meer info volgt.

 
‘All you can do for another person is be an environment in which if they wanted to come up for air, they could’
– Ram Dass
 
Dit werd mijn lijfspreuk nadat ik in 2014 een eerste crisis meemaakte. Ik had in die tijd behoefte aan een professional die naast me kwam zitten in de storm, die naar mij wilde luisteren om mijn ervaringen en hun plek binnen mijn levensbeschouwing samen verder te verkennen. Maar ik heb zo iemand niet kunnen vinden.
Toen is bij mij de missie geboren om mezelf op te leiden tot de persoon die ik nodig had gehad. Met het idee dat er vast meer mensen zijn met een soortgelijke behoefte. Na opleidingen in de kunsten en social work, volgde ik een aantal jaren later de master geestelijke verzorging (Spiritual Care) aan de Faculteit voor Theologie en Religiewetenschappen. Ik wilde er met kennis van verschillende levensbeschouwingen zijn voor mensen die een plottwist in het leven meemaken en die proberen te duiden, van betekenis willen voorzien. Momenteel zet ik dit alles in als ervaringsdeskundige bij Mentrum (Arkin), als zelfstandig geestelijk verzorger en via mijn column voor het tijdschrift Happinez.

Magda Elmorsy

Workshop

Workshop: Reguleer je zenuwstelsel

In mijn workshops bied ik deelnemers een veilige en ondersteunende omgeving om hun zenuwstelsel beter te leren kennen en te begrijpen. We zullen werken met technieken die deelnemers helpen te voelen en te ontdekken hoe hun zenuwstelsel reageert op verschillende prikkels en ervaringen. Door somatische oefeningen zullen we onderzoeken hoe spanning en emoties in het lichaam worden opgeslagen en hoe we deze kunnen loslaten. Daarnaast richten we ons op het reguleren van het zenuwstelsel. Deze kennis en vaardigheden bieden handvatten voor een betere zelfzorg en helpen bij het vinden van innerlijke rust in het dagelijks leven. Mijn drijfveer is om mensen te helpen een diepere verbinding met zichzelf te vinden. Ik geloof dat echte heling plaatsvindt wanneer we zowel onze geest als ons lichaam erkennen en betrekken in het proces. Mijn eigen reis naar zelfontdekking en het vinden van balans heeft me laten zien hoeveel kracht er schuilt in holistische therapieën. Door mijn werk wil ik anderen de tools en het inzicht geven om hun eigen pad van heling en groei te bewandelen.

Magda Elmorsy is een toegewijde therapeut en coach, gevestigd in Rotterdam, die zich richt op diepgaande persoonlijke en spirituele transformatie. Ze is de oprichter van Ahmyo Healing, waar ze een verscheidenheid aan holistische therapieën en workshops aanbiedt, waaronder psychosomatische bewustzijnstherapie. Magda’s werk draait om het begeleiden van mensen op hun reis naar zelfontdekking en heling. Ze helpt individuen om de verbinding te herstellen tussen hun lichaam en geest, bewustzijn en onderbewustzijn, en spirituele en aardse aspecten van hun leven. Bij Ahmyo Healing gebruikt Magda verschillende technieken zoals somatische release therapie, die gericht is op het vrijlaten van opgeslagen spanningen en emoties in het lichaam, en nervous system energetics, die helpt bij het reguleren en versterken van het zenuwstelsel.

Ineke de Bruin

Workshop

Workshop: Overwin je angst

In deze workshop gaan we aan de slag met het hervinden van vertrouwen en overwinnen van angsten. Alles wat je zelf binnen dit thema overwint en meemaakt, heeft effect op de relatie met degenen, die zich tot jou wenden voor hulp. Je kunt de ander helpen zover als je zelf bent gekomen en daarmee is het onze ultieme plicht om eigen ervaringen onder ogen te zien, te helen en ontwikkelen, ook al levert dit nog zoveel angst op.
Dit zorgt voor een authentieke houding, die belangrijk is voor de vertrouwensrelatie. De integriteit en openheid over eigen proces komt tijdens mijn werk soms impliciet en soms expliciet aan de orde, maar essentieel is een optimaal bewustzijn dat het voeren van een echt open gesprek wezenlijk is.

Ineke de Bruin is psychiater en antroposofisch arts en werkt bij Youz, kinder- en jeugdpsychiatrie onderdeel van de Parnassiagroep. Daar werkt zij met kinderen en hun ouders in diverse poliklinische en klinische teams in den Haag en op de Zuid Hollandse Eilanden. Daarnaast is zij betrokken bij de training en coaching van leidinggevenden en in projecten zoals de Groene GGZ, Ervaringsdeskundigheid, Euthanasie.
Ineke is geboren in 1948 als vijfde van zeven kinderen in een protestant christelijk aannemersgezin. Als kind was zij overgevoelig, sensitief en angstig van aard. Haar angstige en sensitieve kant, die haar een paar keer erg heeft ontregeld, heeft zij met veel therapie, persoonlijke ontwikkeling en spirituele ondersteuning kunnen ombuigen naar een vertrouwen in haar innerlijk anker.  Hierdoor heeft zij naast haar vakmatige kennis een extra dimensie tot haar beschikking, wat het helpen van anderen tot een grote verrijking heeft gemaakt.

Karin den Oudsten

Workshop

Workshop: Ik hoor een stem

Twee dagen na de therapiesessie kwam ik er pas achter. Dat ik me realiseerde hoe anders ik reageer op de uitspraak van mijn cliënt: ‘Ik hoor een stem.’ Toen ik zelf in een psychose belandde, hoorde ik stemmen van andere mensen over de hele wereld. Ik had destijds geen enkele behoefte om met een psychiater over die stemmen te praten. En nu? Nu ben ik zelf hypnotherapeut en alleen maar heel nieuwsgierig naar van wie de stem is en wat de reden is dat deze zich bij de cliënt laat horen en duik in alles wat zich bij de cliënt aandient.
Tijdens deze workshop zal Karin de deelnemer kennis laten maken met zijn onderbewustzijn en energetische kant.

Karin den Oudsten is getrouwd en heeft 2 zoons. Na de eerste bevalling kwam ze in een zware depressie terecht en had suïcidale gedachten. Vijf dagen na de tweede bevalling raakte ze in een acute kraambedpsychose en moest worden opgenomen op de Moeder Baby Unit van het Erasmus MC. Door haar verblijf in de isoleercel besloot ze dat ze van haar kwetsbaarheid haar kracht wilde maken.

Den Oudsten schreef twee boeken en zette een website en ervaringsgroep over kraambedpsychose op. In 2013 begon ze haar eigen praktijk en geeft sindsdien gastlessen aan verpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgenden en therapeuten over psychische problematiek rondom zwangerschap en bevalling. Ze deed de studie tot hypno- en regressietherapeut en merkte dat ook haar energetische kant zich ontwikkelde. In 2015 zette ze Stichting Me Mam op en kreeg hiervoor de Libelle Ster Award. Ze liet een documentaire over stigmatisering ‘Ze wist toch waar ze aan begon?!’ maken die in het Engels en Frans vertaald is.

Femke Verduin

Workshop

Workshop: Kwetsbaarheid is kracht

Femke zal tijden haar workshop voor Crazywise een korte levensloop delen, waarbij de bevindingen van een klein onderzoek naar de betekenis van psychose in Tanzania, en vervolgens haar eigen weg van angst naar vertrouwen in het vak als psychiater centraal staan.
Daarnaast biedt ze een aantal lichaamsgerichte oefeningen, zoals die bij AerreA onderdeel zijn van elke behandeling.

Femke Verduin is psychiater bij AerreA. Als kind groeide zij deels op in Afrika, waar ze gedurende haar leven veel terugkwam voor onderzoek. Femke heeft veel ervaring met de behandeling van trauma, maar voelt zich het meest thuis in de Emotionally Focussed Therapy, een vorm van therapie waarbij het werkelijk voelen van onze (hechtings)behoeften en deze vervolgens uitspreken tot grote verandering kan leiden.
Juist zorgverleners die vooral cognitief sterk worden opgeleid, helpen leren voelen waar hun wensen en behoeften liggen, vindt ze het mooie bij AerreA.

In 2021-2022 nam Femke een mooie podcast op met Chef’ Special zanger Joshua Nolet en schrijver Splinter Chabot:
Joshua & Splinter in therapie. De podcastserie kun je hier via Spotify en diverse podcastkanalen beluisteren.

Robin Timmers

Workshop

Workshop: Praten met stemmen

Een van de manieren om met stemmen horen om te gaan, is praten met stemmen. Dit kan zowel in zelfhulpcontext, waarbij de dialoog plaatsvindt tussen de stemmenhoorder en de stemmen, als in ondersteuningscontext, waarbij de ondersteuner via de stemmenhoorder in dialoog gaat met de stemmen.
Deze benaderingen, die in de stemmenhoordersbeweging zijn (door)ontwikkeld, kunnen leiden tot een verrassende verandering in de relatie met de stemmen. ‘Van een stelletje pestkoppen waar ik het slachtoffer van was, naar een soort samenwerking of vriendschap’. Ook kunnen de vorm en inhoud van de stemmen veranderen door een dergelijke dialoog.  bijvoorbeeld doordat de stemmen stiller of vriendelijker worden.
Door met een respectvolle, oprechte en nieuwsgierige houding in gesprek te gaan met de stemmen, komt er niet zelden een helpende bedoeling van de stemmen aan het licht.
Tijdens deze workshop zal Robin als stemmenhoorder en ervaringsdeskundige ondersteuner verschillende oefeningen geven om te leren praten met stemmen. Daarnaast zal hij zijn eigen ervaringen delen.

Robin Timmers is ervaringsdeskundige en auteur. In 2012 zette hij het eerste Steunpunt Stemmen Horen op bij RIBW Nijmegen & Rivierenland. Daar ontwikkelde hij de op herstel en emancipatie gerichte benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’.
Deze benadering beoogt ruimte te creëren voor stemmenhoorders, naasten en hulpverleners om te onderzoeken welke manieren van omgaan met stemmen horen, betekenisgeving en ondersteuning passen bij hun wensen en behoeftes.

Anna Afman

Workshop

Workshop: Healing community

Plekken creëren waar mensen weer op zichzelf kunnen leren vertrouwen, in plaats van aan alle verwachtingen en verplichtingen voldoen. Weer verbinding krijgen met hun eigen natuur, authenticiteit en helder voelen. Angst niet meer belemmerend laten zijn, weer zien dat je een keuze hebt en een ander pad kan kiezen. En dat je daarbij support kunt krijgen van mensen die ook kiezen voor voluit leven, voelen en trouw blijven aan zichzelf. Ook medicatie-afbouw (onder begeleiding van een psychiater) behoort tot de mogelijkheden.
In deze workshop gaan we een dag ervaren uit het leven van een healing community met elkaar, inclusief de dagstart en de ‘clearing’ aan het einde van de dag. Een voormalig deelnemer zal zijn verhaal delen.
We zullen een duidelijk beeld geven van wat een healing community is, hoe het in elkaar zit en welke mensen en welke plekken er geschikt voor zijn. En waar deze plekken minimaal aan moeten voldoen. Ook delen we informatie over de financieel-organisatorische kant. Tevens is er ruimte om vragen te stellen.

Anna Afman werkt als gz-psycholoog in haar eigen praktijk Fenix, waar ze vooral emotie- en lichaamsgericht werkt. Daarnaast is haar grote passie het laten ontstaan van healing communities. Ongeveer twaalf jaar geleden ontstond het idee voor een healing community door haar eigen helingsproces en wat daarin helpend bleek.  Anna ontdekte te willen leven in een natuurlijke omgeving: met de natuur, in verbinding, leren van en door elkaar en zonder druk. Tevens wil zij dit graag delen met mensen die in een dergelijke omgeving kunnen herstellen/zichzelf herinneren. Gewoon door het in waarachtigheid ‘zijn’ met elkaar, kan alles wat je niet bent worden vrijgelaten; ook de in het lichaam opgeslagen trauma-energie. Ontdekken dat je ‘rare’ gedrag alleen maar een reactie/aanpassing was op een ongezonde omgeving. Als deelnemer aan de organisatie van Crazywise, ontstond vanuit Anna het initiatief om de Healing Community daadwerkelijk vorm te gaan geven.

Floris Koot

Workshop

Workshop: Spelend Leren – van Angst naar Vertrouwen

‘Als je het leven serieus neemt, omarm je ook de vrolijke speelse kant ervan’

Spelen is hoe de natuur leren heeft uitgevonden. In spelen liggen vele vaardigheden besloten die we door trauma, of gewoon door te weinig te spelen, kunnen verliezen. Al spelend kunnen we makkelijker vrijheid en plezier ervaren. En al spelend ontdekken we sociale regels en vergroten we onze mogelijkheden. En wat je in het spel kan, kun je ook in het echt.
In deze workshop gaan we hiermee aan de slag. Als het goed gaat, ontdek je dat je lichaam meer weet dan je verstand. Dat je door dingen minder serieus te nemen, heler in het leven staat. Of dat je een eerste stap hebt gezet. En verder is het gewoon een hele leuke workshop, waar je zonder al te veel nadenken in kan stappen, juist om er veel uit te halen.

Floris Koot, is onder meer sociaal uitvinder en improvisatiedocent. Hij zette met anderen twee scholen op, een festival en programma voor mentale kracht. Hij werkt onder meer aan onderwijsvernieuwing, game- en programmadesign en regisseert een improvisatietheatergroep. Daarnaast is hij Nederlands Tribal Elder en werkt met The Way of the Fool, lees ‘crazy wisdom’. Ook werkte hij mee aan de opening en sluiting van festivals en events in binnen- en buitenland. Floris worstelde ooit met depressies en was overspannen, en overkwam dat alles op eigen kracht. Hij is altijd enthousiast en lichtvoetig en tegelijkertijd scherp en diep.

ABC

Workshop

ABC