HOE HET BEGON

HOE HET BEGON

Het begon allemaal met een aankondiging van Sean Blackwell, die op zijn YouTube kanaal “BipolarOrWakingUp” veel mensen bereikt die net als hij niet alleen ziekte, maar vooral ook een transformatie of wedergeboorte hadden ervaren in hun psychose. Sean was van plan om in 2014 naar Europa te komen. Twee mensen pakten zijn boodschap op, en Sean bracht hen bij elkaar.

Zo begonnen Ruud van Rijsingen, Griet Daemen en later Han den Dekker en Annemarie Slee aan hun spontane avontuur om in december 2014 een conferentie te organiseren waar Sean bij zou zijn. Sean tipte hen Phil Borges, een filmmaker in Amerika die bezig was met een documentaire over een andere kijk op psychose, getiteld Crazywise. De klik met hem was er meteen op alle fronten. Phil was erg betrokken, en gaf toestemming om de conferentie alvast te vernoemen naar zijn documentaire: Crazywise Conference. Met de conferentie wilden we een brug slaan tussen bestaande visies én nieuwe inzichten, tussen professionals én ervaringsdeskundigen.

‘Met de conferentie wilden we een brug slaan tussen bestaande visies
én nieuwe inzichten, tussen professionals én ervaringsdeskundigen’

Die eerste bijeenkomst in Djoj in Rotterdam werd een gebeurtenis waar iedereen die iets met psychiatrie en spiritualiteit had bij wilde zijn. Djoj was afgeladen vol, er waren bezoekers uit heel Europa en zelfs daarbuiten. We hadden dan ook een bijzonder programma. De Duitse professor en psychotherapeut Franz Ruppert kwam per trein nog net op tijd voor zijn workshop ‘De waarheid heelt de waan’. Filosoof Wouter Kusters hield een lezing over de filosofie van de waanzin. Mario Domen sprak over de Soteria benadering. De filmmaker Phil Borges introduceerde zijn nog te maken film Crazywise. Psychiater Frits Milders was de dagvoorzitter en moest het als ‘regulier’ psychiater nog flink ontgelden vanuit de zaal. Er was veel rumoer, maar ook een sfeer van opwinding: eindelijk aandacht voor een open blik op de psychiatrie.

Die eerste conferentie smaakte naar meer. Voor de tweede editie ontstond er een nieuw team: Griet Daemen, Ruud van Rijsingen, Jacco van Sandijk, José Hoekstra en Hilbrand Westra. We kunnen niet iedereen benoemen die in de loop der jaren een bijdrage heeft geleverd aan de conferenties, want dat zijn er velen. Daarom een korte indruk en sfeertekening. We hadden grootste plannen en organiseerden Crazywise Conference 2015 in de prachtige Arminiuskerk in Rotterdam. Hoogleraar Jim van Os was onze dagvoorzitter en gaf zijn visie op een nieuwe ggz. We hadden via Phil Borges contact gekregen met Will Hall, voortrekker van de beweging van ervaringsdeskundigen in de Verenigde Staten en een begenadigd spreker. Ook de Engelse Catherine G. Lucas sprak over haar eigen spirituele crisis. Phil Borges vertelde over zijn voortgang met de film en ook Sean Blackwell was er weer. Er waren meer dan 200 mensen aanwezig op deze inspirerende dag.

‘In 2015 werd voor een volle zaal in Rotterdam
de film Crazywise voor het eerst in Nederland getoond’

Het jaar daarop, 2016, keerden we weer terug naar Djoj. Dit keer organiseerden Arjan Lelivelt, Jose Hoekstra, Griet Daemen en Ruud van Rijsingen een conferentie waar vooral het Engelse Spiritual Emergency Network werd belicht. Dr Charlie Heriot Maitland gaf een lezing en Katie Mottram werd geïnterviewd over haar Emerging Proud beweging. Verder hadden we in Djoj dat jaar de Nederlandse première van Crazywise! Phil had de eerste versie van de film net af en Griet Daemen, José Hoekstra en Luc Schoot hadden de Nederlandse ondertiteling voor hun rekening genomen. Voor een volle zaal in Djoj werd deze voor het eerst in Nederland getoond. Het was een emotioneel en aangrijpend moment. Er zouden nog vele vertoningen elders in Nederland volgen, vaak begeleid door vrijwilligers van Crazywise.

In 2017 verhuisde de conferentie naar Amsterdam. In industrieel erfgoedmuseum ’t Kromhout organiseerden Luc Schoot, Ruud van Rijsingen, Jacco van Sandijk, Joliet Smeets en Bo Jobse een conferentie waarin we experimenteerden met een andere vorm. In een grote kring spraken onder andere de Belgische psychoanalyticus Stijn Vanheule en opnieuw Will Hall. Hoogleraar bipolaire stoornissen Ralph Kupka was dagvoorzitter. In de middag vormden zich een aantal spontane workshops volgens de principes van Open Space.

In 2018 deden we het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht aan. De zaal was dit jaar snel uitverkocht. De psychiaters Joop de Jong en Rogier Hoenders deelden hun ervaringen en visie op culturele diversiteit, psychoses en spiritualiteit. Yama Voorhorst en Gogo Ekaya (via een livestream) brachten een ervaringsdeskundig perspectief. Bijzondere workshops en de energieke dagvoorzitter Patrick Davidson voorzagen de dag van diepgang en dynamiek.

Daarna duurde het even. De coronacrisis gooide lange tijd roet in het eten. Uiteindelijk lukte het op 6 juli 2021 weer een magische Crazywise Conference neer te zetten. Het Apostolisch Genootschap in Baarn bood ons onderdak en een heuse livestream voor de mensen die op afstand wilden meekijken. Jeroen Zwaal was onze dagvoorzitter en hij wist de zaal en de sprekers te verbinden rond het thema Healing Communities. We hadden inspirerende sprekers als Tim Knoote, Mariëlle van Heugten en Dan Fisher. Siv Rydheim deelde de ervaringen van de eerste Europese Healing Community in Noorwegen. Tussendoor toonde Gil the Grid de helende kracht van dans. En Sifra Nooter wist de deelnemers steeds naar binnen te leiden.

‘Het meest indrukwekkende onderdeel van de conferentie in 2022
was de spontane helende cirkel die ontstond onder begeleiding van Glenn Helberg’

Al even magisch was de datum van onze zevende editie: 7-7! Op zeven juli 2022 hielden we een Crazywise Conference in het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam-Zuidoost, een meer cultureel diverse conferentie. De bekende psychiater Glenn Helberg was onze dagvoorzitter en Winti priesteres Marian Markelo luidde de dag op een prachtige manier in en uit. De Engelse psychiater en ervaringsdeskundige Ahmed Hankir was er en ook winticonsulente en verpleegkundige Ingrid Sporkslede gaf samen met Arend Schouw een presentatie. Karin Hamaker-Zondag werd geïnterviewd door Jacco van Sandijk. Maar het meest indrukwekkende onderdeel van de dag was misschien wel de spontane helende cirkel die ontstond onder begeleiding van Glenn Helberg, naar aanleiding van een vraag van Charlotte Apeldoorn hoe zij het aangedane leed door de GGZ zelf zou kunnen helen. Spontaan boden vele hulpverleners één voor een excuses aan in de cirkel, bijna niemand hield het daarbij droog. Wat een intens en bijzonder moment.

Na zeven jaar namen we helaas afscheid van onze oudste organisator en grondlegger Ruud van Rijsingen. Ook Tim en Charlotte besloten uit de actieve organisatie te stappen. We namen even de tijd voor herbezinning en herbronnen. Mathijs Koopman kwam ons team versterken met zijn achtergrond als familieopsteller, samen met hem deden wij een aantal helende systeemopstellingen met het team. Dat leverde nieuwe inspiratie en kracht op voor de achtste editie in 2024!

In alle conferenties werden we steeds ondersteund door kunst en muziek, op bijzondere manieren door bijzondere mensen. 
Crazywise Conference is niet meer weg te denken!