Podium 2022 en eerdere edities

2022

Glenn Helberg

Dagvoorzitter

Glenn Helberg is een Curaçaos-Nederlands psychiater, studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en was vervolgens werkzaam als huisarts op Curaçao. Hij specialiseerde zich in de psychiatrie aan het UMC Groningen en UMC Utrecht in kinder- en jeugd-psychiatrie. De kennis over niet- westerse culturen, de transculturele psychiatrie, heeft hij zich buiten de de academische muren eigen gemaakt. Glenn is medeoprichter van het Expertisecentrum Transculturele Therapie. Hij was voorzitter van de RvB van de Antilliaanse belangen-organisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College van de Rechten van de Mens. In 2013 ontving hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in Nederland en de rest van het Koninkrijk der Nederlanden.
Op 7 augustus 2017 stond Glenn centraal in een aflevering van VPRO’s Zomergasten. In 2019 werd de Black Achievement Award oeuvreprijs aan hem toegekend, en op 30 mei 2021 kreeg Glenn de Jos Brink Oeuvreprijs toegekend als Mental Health Father van de Queer Community.

In 2021 verscheen tevens zijn boek ‘Als ik luister’ -i.s.m. Irene Zwaan-, waarin hij een kritische blik op het dominante westerse denken werpt en vertelt hoe je meer rust en harmonie kunt vinden in ons snelle bestaan met zijn harde eisen

Ingrid Sporkslede

Spreker

Ingrid Sporkslede kreeg in haar jeugd al te maken met Winti, toen het haar door moeilijke tijden heen hielp. Later werkte ze als psychiatrisch verpleegkundige. Het viel haar op dat haar collega’s Surinaamse hulpvragers vaak verkeerd inschatten, omdat ze de invloed van Winti niet goed begrepen. Ze zag dat er een verandering nodig was. Naast psychiatrisch verpleegkundige, werd ze ook Winti consulent voor GGZ instelling Mentrum/Arkin. Doordat ze in twee werelden staat, kan ze deze met elkaar verbinden. Haar collega’s begrijpen de patiënten beter, en ze kan haar patiënten meer bieden dan alleen de westerse kijk op psychische zorg. De lijn tussen een psychose en een ervaring die te maken heeft met Winti, kan heel dun zijn. Om verwarring tussen deze twee te voorkomen zet Ingrid een twee-sporen beleid in, waarin beide oorzaken wordt behandeld. Als het nodig is, kan ze patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerde Winti-genezer. Door het twee-sporen beleid zien de behandelaars vaak een positief effect op het herstel van de hulpvrager, en kan aanpassing van het behandelbeleid worden overwogen. Ingrid maakt zich hard voor deze zorg, want ze merkt hoe belangrijk dit is voor haar patiënten. Vanaf 1 juli (Keti Koti) houdt ze spreekuur als transcultureel werker/Winti-consulent voor Arkin.

Marian Markelo

Opening en Afsluiting

Marian Markelo is geboren te Moengo, Suriname. Ze is mens, moeder, leraar , wintigeestelijke, wintigenezer en mensenrechten activist.

Ze was lerares verpleegkunde. Vijfendertig jaar geleden werd ze ingewijd als Winti geestelijke en Winti genezer. Marian biedt geestelijke bijstand op basis van de Winti spiritualiteit. Vooroudergeesten, reinheidseisen, harmonie en respect voor alles wat in en op de aarde leeft in elke levensvorm, staan daarin centraal. In de dagelijks uitvoering van Winti beweegt ze mee zoals het leven zich aan ons voordoet. Educatie over het Afrikaans-Surinaams historisch, spiritueel en sociaal erfgoed ziet ze als haar levenswerk.

Marian is bestuurder /medeoprichter van diverse Afrikaans Surinaamse organisaties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Ze is o.a. mede oprichter van NIRASE het instituut dat zich bezig houdt met het rehabiliteren en profileren van Winti in Nederland

Ahmed Hankir

Spreker

Ahmed Hankir is psychiater in Londen, Britse Moslim, trauma-survivor van de Libanese burgeroorlog, vernieuwer binnen de GGZ, onderzoeker, professor aan verschillende universiteiten en  internationaal veelgevraagd spreker. Zijn twitter account The Wounded Healer heeft tienduizenden volgers.

Ahmed Hankir heeft zijn eigen ervaringen betekenis kunnen geven. Hij brengt zijn inzichten op een bijzondere wijze tot leven. Op deze Crazywise editie zal Ahmed via zijn voorstelling ‘The Wounded Healer’ met een lach en een traan zijn boodschap aan ons overbrengen.

Arend Schouw

Spreker

Arend Schouw is ervaringsdeskundige en helpt en begeleid lotgenoten die zijn vastgelopen.

Als kind kende hij een moeilijke start.
 Hij werd geadopteerd, in zijn jeugd lichamelijk en geestelijk mishandeld en seksueel misbruikt. Dit heeft er onder meer toe geleid dat hij overlevingsmechanismen moest ontwikkelen. In zijn jeugd uitte zich dit in veel sporten. Eenmaal volwassen vluchtte hij in heel veel werken. Dat leek goed te gaan. Tot zijn veertigste de eerste crisis zich aandiende, een burn-out. Het licht ging letterlijk uit en maakte plaats voor vreemde beelden, stemmen, dingen zien, dingen weten, ruiken. Psychose of helderziendheid? Dat ging 24/7 door en duurde ruim twee jaar. Niemand die echt kon helpen en medicatie die hij kreeg aangeboden voelde niet goed.

Na een jarenlange worsteling en innerlijke hel vond er een verandering plaats. Er kwam iemand op zijn pad die hem van de non-stop psychotische beelden afhielp. Daarnaast doorliep Arend een pad van zelfheling met behulp van plantmedicijnen. Diepe gesprekken met zijn ware Zelf wezen verder de weg.

Karen Hamaker

Spreker

Karen Hamaker is afgestudeerd in Sociale Geografie en later ook in de Planologie met verzwaard milieukunde.  Maar haar hart ligt bij alles wat met de menselijke psyche te maken heeft, en dat bracht haar bij de Astrologie, de Jungiaanse psychologie en de parapsychologie.

Ze stichtte de Academie voor Toegepaste Astrologie met een 4-jarige opleiding die ook modulair gevolgd kan worden, en Stichting Odrerir, met een 3-jarige opleiding Jungiaanse psychologie, aangevuld met een aantal verdiepingsjaren. Karen schreef 36 boeken en is nationaal en internationaal een geliefd en ook onderscheiden spreekster. Haar podcasts (die ook op haar YouTube kanaal staan, worden massaal bekeken.

Ze zal op Crazywise in haar lezing het werk van Carl Gustav Jung belichten, met name zijn Rode Boek, zijn dagboek van innerlijke dialogen, en zijn eigen crisis. Dat werd voor een belangrijk deel de basis van zijn psychologie, waarin ook parapsychologie en het psychotische een plek heeft en het thema schaduwwerk een hoge prioriteit heeft.

Yama Voorhorst

Muziek

Deva Yama begeleidt persoonlijke, spirituele en collectieve ontwikkelingsprocessen van individuen, partners en groepen op het gebied van Awakening en Transformatie. Yama’s helingen, energietransmissies en inwijdingen zijn volledig gebaseerd op de belichaming van het helen van zichzelf. Hiervoor heeft ze in verschillende tradities en ‘lineages’ leringen en initiaties ontvangen, waaronder de Kaula Heart of All, haar tantra familie, oude genezingsmanieren van de inheemse Paqo‘s (sjamanen) in het Andesgebergte en de sjamanistische Plant Medicijn Maestros in de jungle van de Peruaanse Amazone.

Door verschillende ‘ongeneeslijke’ ziektes te overwinnen (waarover ze vertelt in haar boek ‘Van Stoornis naar Gave’), heeft Yama opnieuw contact kunnen maken met haar natuur en de natuur om zich heen, waarbij ze zichzelf – ondanks zichzelf – terugvond op een oud Sjamanistisch pad. Daar bleek ze toegang te hebben tot universele spirituele wijsheid en in staat te zijn deze transcendentale energieën in de wereld over te brengen. Yama kan het best worden omschreven als een Sjamanistische Tantrica, die eeuwenoude verborgen (maar niet geheime), helende tools (hulpmiddelen) brengt, die de diepe maar vaak vergeten kracht in jou kunnen (her)activeren. Tools om je verleden te zuiveren, toxische emoties vrij te maken, je energetische paden te openen, je heilige sensuele zelf te activeren en je potentieel te volop te gaan benutten.

Eerdere edities

handouts

ons YouTube kanaal

Kijk voor nog meer video’s van eerdere Crazywise-edities op ons Youtube kanaal.