Margreet de Pater: betrokken sociaal psychiater

Margreet de Pater is tijdens haar werkende leven actief geweest als sociaal psychiater en kwam aan het einde van haar carrière in contact met Crazywise. Sinds 2014 gaat ze als vrij/gepensioneerd mens door het leven en geeft ze haar aandacht aan de dingen die voor haar van belang zijn: haar kleinkinderen, en het doorgeven van haar ervaringen met mensen die psychotische ervaringen beleven. De lessen die ze zelf leerde beschreef ze in haar boek: De eenzaamheid van de psychose. In 2014 sprak ze op onze eerste Crazywise Conference en sindsdien is ze jaarlijks op de conferenties aanwezig. Haar boodschap is met name ook bedoeld voor de omgeving van de mens in crisis.

“Crazywise’’ het woord zegt het al. Veel mensen ervaren hun psychose als betekenisvol. Ze vertellen dat ze dichter bij zich zelf staan, ze komen tot belangrijke inzichten. Maar de mensen uit zijn of haar omgeving ervaren dat niet zo. Zij schrikken van de uitingen van psychose en roepen de psychiater erbij om zo snel mogelijk te genezen. En dan wordt het proces van vervreemding pas goed in gang gezet. Want de psychotische mens verzet zich, ervaart dat hij niet mag zijn zoals hij is. Er ontstaat ruzie, alle betrokkenen trekken zich terug in hun eigen bastion. Door de kloof die zo ontstaat gedraagt hij zich steeds vreemder of wordt suf van de medicatie die hij zodra hij de kans krijgt door de WC spoelt.

Wat wel helpt wordt de laatste jaren, door dialoog tussen hulpverleners, familie en mensen met psychose ervaring, steeds duidelijker. Wat helpt is ‘er zijn’. Echt communiceren. Soms een grens aangeven, niet voor de ‘’patiënt’’, maar voor je zelf. Verbindend gezag noem ik dat. Ervaring leert dat wanneer eenieder dat volhoudt en elkaar steunt, dat wat de psychotische mens eigenlijk wil zeggen steeds duidelijker wordt. En daar kan iedereen veel van leren! En dat vind ik mooi aan de Crazywise conferenties. Die openheid naar ervaringen. Het luisteren naar verschillende perspectieven. En elkaar gelijkwaardig en nieuwsgierig benaderen. Daarom ben ik er ook dit jaar weer bij.

Margreet